Portföy

Taşınmaz No 48010104777 Taşınmaz Yüzölçümü 7.900,52 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 7.900,52 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Tarla Satılacak Yüzölçümü 7.900,52 m²
Cinsi Zeytinlik Ada No 273
İlçesi Menteşe Parsel No 3
Köy/Mahalle Çamoluk Mahallesi Yasal Dayanak 2886/45
İmar Durumu İmarsız T.Bedel 55.303,64 TL
Geçici Teminat Bedeli 5.550,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 26.4.2018 14:00:00