Portföy

Taşınmaz No 48010104775 Taşınmaz Yüzölçümü 4.060,21 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 4.060,21 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Tarla Satılacak Yüzölçümü 4.060,21 m²
Cinsi Zeytinlik Ada No 274
İlçesi Menteşe Parsel No 2
Köy/Mahalle Çamoluk Mahallesi Yasal Dayanak 2886/45
İmar Durumu İmarsız T.Bedel 10.150,53 TL
Geçici Teminat Bedeli 1.020,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 26.4.2018 14:20:00