Portföy

Taşınmaz No 48010105784 Taşınmaz Yüzölçümü 3.131,43 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 3.131,43 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Arazi Satılacak Yüzölçümü 3.131,43 m²
Cinsi Hali Arazi Ada No 251
İlçesi Menteşe Parsel No 2
Köy/Mahalle Yaraş Mahallesi Yasal Dayanak 2886/45
İmar Durumu İmarsız T.Bedel 62.628,60 TL
Geçici Teminat Bedeli 6.310,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 26.4.2018 13:40:00