Portföy

Taşınmaz No 48030107179 Taşınmaz Yüzölçümü 379,83 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 379,83 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Arsa Satılacak Yüzölçümü 379,83 m²
Cinsi Konut Alanı Ada No 45
İlçesi Dalaman Parsel No 37
Köy/Mahalle Merkez Mahalle Yasal Dayanak 2886/45
İmar Durumu İmarlı T.Bedel 48.600,00 TL
Geçici Teminat Bedeli 162.000,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 17.4.2018 10:00:00