Portföy

Taşınmaz No 48120103941 Taşınmaz Yüzölçümü 581,00 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 33,39 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Arsa Satılacak Yüzölçümü 33,39 m²
Cinsi Bahçeli 3 Katlı Kargir Ev Ada No 98
İlçesi Yatağan Parsel No 42
Köy/Mahalle Yeni Mahalle Yasal Dayanak 2886/45
İmar Durumu İmarlı ( 01.01.1988 ) T.Bedel 135.500,00 TL
Açıklama

Kat 2' de Bulunan 9 Numaralı Bağımsız Bölümün Satışı. (Brüt 111 m²)

 

 

Detaylı Bilgi İçin: 0252 572 51 01

 

Yatağan Malmüdürlüğü/ Milli Emlak Servis Servis Şefliği

Geçici Teminat Bedeli 27.100,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 4.4.2018 10:00:00