Portföy

Taşınmaz No 48040101449 Taşınmaz Yüzölçümü 591,08 m²
İhale Tipi Portföy Hazine Hissesi 591,08 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Arazi Satılacak Yüzölçümü 591,08 m²
Cinsi Kayalık Ada No 119
İlçesi Datça Parsel No 29
Köy/Mahalle Mesudiye Mahallesi Yasal Dayanak 2886 / 45
İmar Durumu Kırsal Faaliyet Alanı T.Bedel 325.094,00 TL
Açıklama

Kırsal Faaliyet Alanı

İmar Tarihi : 12.03.2001

Geçici Teminat Bedeli 32.509,40 TL
İhale Tarihi ve Saati 12.1.2017 14:00:00