Portföy

Taşınmaz No 48060101012 Taşınmaz Yüzölçümü 2.081,79 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 2.081,79 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Ham Toprak Satılacak Yüzölçümü 2.081,79 m²
Ada No 244
İlçesi Kavaklıdere Parsel No 19
Köy/Mahalle Kurucaova Mahallesi Yasal Dayanak 2886 / 45
İmar Durumu Tarım Alanı T.Bedel 16.654,32 TL
Açıklama

Muğla ili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı İçerisindedir. İmar Planında "Tarım Alanı" amaçlı ayrılmıştır.

Geçici Teminat Bedeli 1.700,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 21.12.2016 15:15:00