Portföy

Taşınmaz No 48060100802 Taşınmaz Yüzölçümü 2.668,38 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 2.668,38 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Ham Toprak Satılacak Yüzölçümü 2.668,38 m²
Ada No 145
İlçesi Kavaklıdere Parsel No 7
Köy/Mahalle Kurucuova Mahallesi Yasal Dayanak 2886 / 45
İmar Durumu Tarım Alanı T.Bedel 14.676,09 TL
Açıklama

Muğla ili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı İçerisindedir. İmar Planında "Tarım Alanı" amaçlı ayrılmıştır.

Geçici Teminat Bedeli 1.500,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 21.12.2016 15:00:00