Portföy

Taşınmaz No 48060101218 Taşınmaz Yüzölçümü 3.881,23 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 3.881,23 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Arazi Satılacak Yüzölçümü 3.881,23 m²
Cinsi Fundalık Ada No 224
İlçesi Kavaklıdere Parsel No 3
Köy/Mahalle Nebiler Mahallesi Yasal Dayanak 2886 / 45
İmar Durumu Tarım Alanı T.Bedel 15.584,31 TL
Açıklama

Muğla ili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı İçerisindedir. İmar Planında "Tarım Alanı" amaçlı ayrılmıştır.

Geçici Teminat Bedeli 1.600,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 21.12.2016 10:30:00