Portföy

Taşınmaz No 48060101407 Taşınmaz Yüzölçümü 538,09 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 538,09 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Arsa Satılacak Yüzölçümü 538,09 m²
Ada No -
İlçesi Kavaklıdere Parsel No 2587
Köy/Mahalle Yeni Mahalle Yasal Dayanak 2886 / 45
T.Bedel 10.761,80 TL
Açıklama

Tarımsal Niteliği Korunacak Alan içinde kalmaktadır.

Geçici Teminat Bedeli 1.100,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 21.12.2016 09:45:00