Portföy

Taşınmaz No 48060101356 Taşınmaz Yüzölçümü 475,00 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 475,00 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Tarla Satılacak Yüzölçümü 475,00 m²
Ada No -
İlçesi Kavaklıdere Parsel No 2383
Köy/Mahalle Yeşilköy Mahallesi Yasal Dayanak 2886 / 45
İmar Durumu Tarım Alanı T.Bedel 3.171,69 TL
Açıklama

Muğla ili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı İçerisindedir. İmar Planında "Tarım Alanı" amaçlı ayrılmıştır.

Geçici Teminat Bedeli 350,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 21.12.2016 10:00:00