Portföy

Taşınmaz No 48110101087 Taşınmaz Yüzölçümü 1.372,65 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 1.372,65 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Tarla Satılacak Yüzölçümü 1.372,65 m²
Ada No -
İlçesi Ula Parsel No 2458
Köy/Mahalle Ataköy Mahallesi Yasal Dayanak 2886 / 45
İmar Durumu Kırsal Yerleşik Alan T.Bedel 102.950,00 TL
Açıklama

Kırsal Yerleşik Alan (1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı). Ula Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinin (0252) 242 23 24 nolu telefonundan ayrıntılı bilgi alınabilir.

Geçici Teminat Bedeli 25.738,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 22.12.2016 09:30:00