Portföy

Taşınmaz No 48110101086 Taşınmaz Yüzölçümü 1.079,00 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 1.079,00 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Tarla Satılacak Yüzölçümü 1.079,00 m²
Ada No -
İlçesi Ula Parsel No 2459
Köy/Mahalle Ataköy Mahallesi Yasal Dayanak 2886 / 45
İmar Durumu Kırsal Yerleşik Alan T.Bedel 80.925,00 TL
Açıklama

Kırsal Yerleşik Alan (1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı). Ula Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinin (0252) 242 23 24 nolu telefonundan ayrıntılı bilgi alınabilir.

Geçici Teminat Bedeli 20.232,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 22.12.2016 10:00:00