Portföy

Taşınmaz No 48060101028 Taşınmaz Yüzölçümü 75,55 m²
İhale Tipi Genel Hükümlere Göre Satış Hazine Hissesi 75,55 m²
Taşınmaz Ana Cinsi Arazi Satılacak Yüzölçümü 75,55 m²
Cinsi Yol Fazlası Ada No 272
İlçesi Kavaklıdere Parsel No 2
Köy/Mahalle Kurucuova Mahallesi Yasal Dayanak 2886 / 45
İmar Durumu Kırsal Nitelikli Yerleşme Alanı T.Bedel 1.133,25 TL
Açıklama

Muğla ili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı İçerisindedir. İmar Planında "Kırsal Nitelikli Yerleşme Alanı" amaçlı ayrılmıştır.

Geçici Teminat Bedeli 150,00 TL
İhale Tarihi ve Saati 21.12.2016 15:30:00