Yatağan Malmüdürlüğü

Zeki DİNÇER

Malmüdürü V.
Telefon: (0252) 572 50 25
Faks: (0252) 572 82 68