Ula Malmüdürlüğü

Nalan ÇALIŞKAN

Malmüdürü 
Telefon: (0252) 242 35 17
Faks: (0252) 242 31 11